हे तर सर्वांना माहीतच आहे की माणसाच्या मृत्यूनंतर माणसाचे रक्त सुद्धा थंड पडत असते आणि सुकून जात असते. परंतु आजच्या या लेखामध्ये जी घटना घडली आहे ती वाचून तुम्ही हैरान होऊन जाल. ही घटना गोव्यामध्ये घडली आहे. गोव्यामध्ये बॅसिलिका ऑफ बोंम नावाचे चर्चा आहे तेथे 450 वर्षांपासून सेंट फ्रांसिस जेवियर ची बॉडी ठेवलेली आहे.

असे सांगितले जाते की सेंट फ्रांसिस जेवियर च्या शरीरामध्ये अजूनही दिव्यशक्ती आहे. ज्या कारणामुळे साडे चारशे वर्षांनंतरही त्यांचे शव सडले नाही. सेंट फ्रांसिस जेवियर हे अगोदर एक शिपाई होते. ते इग्नाटियस लोयोला चे स्टूडेंट होते.

असे सांगितले जाते की इग्नाटियस ने ‘सोसाइटी ऑफ जीसस’ नावाने एक धार्मिक संस्था सुरू केली होती. त्यांचा मृ*त्यू एका समुद्री यात्रा दरम्यान झाला होता. असे सांगितले जाते की सेंट जेवियर ने आपल्या शिष्यांना आपल्या मृत्यूनंतर आपले शव गोव्यातील बॅसिलिका ऑफ बोंम या चर्च मध्ये दफन करण्याचे सांगितले होते.

त्यांची ही अंतिम इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या शिष्यांनी त्यांचे शव गोव्यातील चर्च मध्ये दफन केले होते.

परंतु काही वर्षांनंतर, रोममधील संतांच्या शिष्टमंडळाने त्याचा मृतदेह थडग्यातून बाहेर काढून फ्रान्सिस झेवियर या चर्चमध्ये पुन्हा पुरला. असे सांगितले जाते की त्याच्या शरीर तीन वेळा दफन करण्यात आले होते. परंतु प्रत्येक वेळी त्याचा मृतदेह अगोदर सारखा ताजातवाना आढळला.

अशीही एक कथा आहे की त्यांनी मृत्यूपूर्वी दैवी शक्तींनी आपला हात शरीरापासून विभक्त केला. रोमहून येणा सेन्ट्स या संतांच्या प्रतिनिधी मंडळाची ओळख म्हणून त्याने हा हात घेतला. आजही हा विभक्त हात चर्चमध्ये उपस्थित आहे.

अशीही एक कथा आहे की जेव्हा सेंट फ्रान्सिस झेव्हियरच्या मृत शरीराच्या पायाजवळ एका महिलेने सुई टोचली तेव्हा त्यातून रक्त बाहेर आले होते. शेकडो वर्षांपासून त्याचे शरीर कोरडे होते तरीदेखील रक्त बाहेर आलते.

सेंट फ्रान्सिस झेवियरचा मृतदेह अजूनही बॉम जिझसच्या बॅसिलिकाच्या चर्चमध्ये आहे. असे सांगितले जाते की दर दहा वर्षांनी हे शरीर दर्शनासाठी ठेवला जातो. हे शरीर एका काचेच्या ताबूत मध्ये ठेवलेले आहे. आजही हे शरीर कुजलेले नाही.

Post a Comment

Previous Post Next Post